Inbrottslarm

Har ni haft oönskat besök på företaget eller i hemmet? Med ett inbrottslarm uppkopplat mot larmcentral förebygger ni besök från ovälkomna gäster och får snabbt en väktare på plats vid eventuell händelse.

Många företag och privatpersoner väljer allt oftare att investera i inbrottslarm med tanke på tryggheten och översikten som det ger. På Widesec hjälper vi er med installation och konfiguration av ert larmsystem.

Vi levererar inbrottslarm till företag och privatpersoner i hela landet. Vi anser att alla förtjänar kvalitativa säkerhetslösningar oavsett geografisk placering.

inbrottslarm

Er trygghet är vår högsta prioritet.

På Widesec hjälper vi er till rätt inbrottslarm baserat på lokal, miljö och anda premisser som påverkar var larmet bör installeras och vem eller vilka som ska ha åtkomst till det. 

Vi tar fram den larmlösning som passar just er bäst, vare sig det är till kontorslokalen, lagret, bostaden eller soprummet. Detta ihop med ett tryggt samarbete med noga utvalda leverantörer och aktörer, som är kända för att tillverka anpassade och certifierade larm med rätt komponenter, får ni en säkerhetslösningen som ni alltid kan lita på. Vi garanterar alltid den bästa kvalitén på våra installationer. 

Ett inbrott kan i många fall innebära förlust av stora värden, arbeten som går förlorade och inte minst inger det en känsla av otrygghet då det i vissa fall kan det innebära fara och risk.  

Ett inbrottslarm fungerar som ett trygghetsskapande verktyg. Vi besöker och undersöker alltid noggrant de lokaler, fastigheter och miljöer som larmet ska installeras i. Vi går igenom krav och önskemål från er som kund och delar med oss var våra lösningsförslag för att just ert system ska ge er det ni begär. Tillsammans tar vi fram det koncept som lämpar sig bäst för er.

Ni är varmt välkomna att diskutera
säkerhet och inbrottslarm med oss!