Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

tillstånd kameraövervakning

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om detta i tidigare inlägg, ni kan läsa mer om det här. Men vad gäller då vid ansökan om tillstånd? Hur går man till väga och vad gäller efter att tillståndet är utfärdat? Integritetsskyddsmyndigheten är den […]

Kameraövervakning för bostadsrättsförening

bostadsrattsforening

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt fler föreningar har de senaste åren val att göra något åt problematiken och tagit hjälp av kameraövervakning. Fördelarna med säkerhetslösningar i form av kameror är många men att investera i ett nytt övervakningssystem kan ses […]

Dags för ett passersystem?

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna och som ger, bland annat företag och bostadsrättsföreningar, kontroll över passager in och ut ur deras lokaler. Istället för fysiska nycklar, där låsbyten krävs om någon skulle tappas bort, får ni med ett passersystem access till era lokaler med hjälp av brickor/taggar som enkelt kan […]

Butiker får ut mer än bara säkerhet med hjälp av kameraövervakning

retail-kameraovervakning

Kameraövervakning i butik har länge haft som syfte att övervaka lokaler för att sedan kunna bidra med bevismaterial ifall någon händelse inträffat, till exempel snatteri. Detta har lett till att många butiker idag sitter med en relativt billig lösning som inte fyller någon funktion förrän något tråkigt skett som kräver bevisning. Tekniken i dagens kameror […]

Bostadsrättsförening med bekymmer med soprum?

soprum

En problematisk fråga för en bostadsrättsförening är inte sällan ordningen och hanteringen i deras gemensamma soprum. Felsorteringar och sopor som inte är tillåtna generera stora kostnader och därför installeras allt fler kameror i hopp om att få bukt med den kostsamma problematiken. Överväger ni att installera kameror i arbetet med att få ordning och reda […]

Kameraövervakning som ger nya affärsmöjligheter

kameraövervakning

Kameraövervakning blir allt mer smartare i takt med digitaliseringen. Vi kan, utöver att se tillbaka på inspelat material, analyser och ta ut data från det som kamerorna spelat in. Med hjälp av de funktioner som erbjuds med kameraövervakning idag kan vi göra mer sofistikerade analyser som bland annat kan hjälpa oss hantera flödet av människor, […]

Passersystem. Vad innebär det?

passersystem

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna. Detta system ersätter den fysiska nyckeln där ni får access till era lokaler med hjälp av brickor/taggar som enkelt kan spärras om de skulle hamna på villovägar. Istället för att dela ut nycklar okontrollerat, som enkelt kan kopieras och delas vidare, får ni med ett […]

Kameraövervakning. Vad innebär det?

kameraövervakning

Kameraövervakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Det huvudsakliga syftet med kameraövervakning är att övervaka och direkt kunna se pågående händelser och även tidigare händelser. Kameraövervakning kan även öka känslan av trygghet och förebygga brott då det kan verka avskräckande och det inspelade […]

Kameraövervakning utomhus, vad gäller?

Ett vanligt förekommande användningsområde för kameraövervakning är exempelvis övervakning av bostäder, butiker, offentliga platser och i företagslokaler och kontor. Oftast sker denna kameraövervakning inomhus men kameraövervakning utomhus är också vanligt förekommande och fler och fler börjar använda sig av detta. Går ni i tankarna att börja övervaka utomhus? Här är några tips från Integritetsskyddsmyndigheten över […]

Vad ska er skylt för kameraövervakning innehålla?

När kameror sätts upp för kameraövervakning måste det förtydligas med en skylt eller flera. Oftast uppstår det en del frågor angående vad som måste finnas med på skylten och under 2020 kom det nya riktlinjer kring vad som gäller för detta. Vi kommer i detta inlägg reda ut vad som ska finnas med på de […]