Offert 08- 12 85 85 25

Vad menas med larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut och syftet med dessa är att utgöra en allmän branschstandard. Det är försäkringsbolagen som kräver en viss larmklass beroende på vilken bransch som företaget är verksam i. Verksamheter med högre skyddsvärde kräver högre larmklass, men det är alltid rekommenderat att även företag utan krav på larmklass har ett inbrottslarm, kopplat mot larmcentral, installerat.

Vilka larmklasser finns?

Larmklasserna är indelade i fyra olika grupper. Larmklass 1, 2, 3 och 4 där 1 är den lägre nivån och 4 den högre.

– Larmklass 1 är den klass som är generell för bostäder och verksamheter som har lågt skyddsvärde. Dessa larm har rörelsedetektorer som indikerar om någon tagit sig in i den larmade lokalen.

– Larmklass 2 är den vanligaste formen av skyddsklass för företag och här ställs det fler krav på hur installationen är utformad. Beroende på lokalens utformning så krävs som oftast, utöver rörelsedetektorer, även skalskydd, glasdetektorer samt uppkoppling och övervakad larmöverföring mot larmcentral för anläggningar som går in under larmklass 2.

– Larmklass 3 gäller för företag med högt skyddsvärde, exempelvis vapenförvaring. Utöver kraven som gäller för larmklass 2 så ska anläggningen i larmklass 3 bland annat ha sabotagesskydd på manöverpaneler och rörelsedetektorer ska ha ett övertäckningsskydd. I denna larmklass övervakas inte bara skalet utan även alla invändiga utrymmen, exkluderat toaletter och utrymmen på under fyra kvadratmeter.

– Larmklass 4 är den högst larmklassen och gäller för företag med väldigt högt skyddsvärde, exempelvis en datahall. Denna klass inkluderar allt i ovanstående klasser men det krävs även högsta sabotagesskydd och vibrationsdetektorer som ger larm bara om någonting flyttas i lokalen.

Larmklassade inbrottslarm kan endast installeras av godkända och certifierade anläggarfirmor. Utöver installation av detta kan vi på Widesec även hjälpa er med era frågor om larmklasser och vad försäkringen kräver för larmklass.

« »

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2023-03-29

  Olika typer av passersystem (biometriska, Cad-baserade och Nad Keypad-system)

  I dagens värld är säkerheten en viktig fråga. I takt med teknikens utveckling blir passersystem allt viktigare för att skydda företag från cyberhot och fysiska stölder.

  2023-02-27

  Fördelarna med dörrautomatisering för moderna företag 

  Automatisering är ett av de viktigaste och mest användbara verktygen som kan användas för att förbättra effektiviteten och säkerheten och samtidigt minska kostnaderna.