loader image
Offert 08- 12 85 85 25

Det finns många tips och råd på saker man kan göra som en del av ett brottsförebyggande hjälpmedel. En aktiv Grannsamverkan, användning av certifierade lås på dörrar och fönster och timers på lamporna för att signalera att någon är hemma är bara ett axplock av alla tips och råd. Men varför inte minimera risken ytterligare genom att investera av ett inbrottslarm?

Ett inbrottslarm har flera fördelar, bland annat kan det:

– Uppmärksamma och varna för pågående inbrott i god tid till både användare och larmcentral.

– Göra grannar, boenden och förbipasserande uppmärksamma på att något inte står rätt till.

– Begränsa skada på fastighet och förlust av föremål då inbrottstjuvens tid begränsas avsevärt.

Under 2021 anmäldes över 72 000 inbrottsstölder. Oavsett vad er fastighet används till, om det är dagligen eller mer sällan, kan ett inbrottslarm förebygga besök från obehöriga. På Widesec ser vi till att ni får en lösning som lämpar sig för ändamålet. Vi kombinerar ofta inbrottslarm med kameraövervakning så att du som användare och ägare kan ha full kontroll över din egendom. Vill du veta mer? Hör av dig till oss idag!

« »
Blogg
2022-09-18

Passersystem för kontor

Få total kontroll över kontorets tillgänglighet och bli kvitt den traditionella nyckeln med hjälp av ett passersystem.

2022-08-31

Kameraövervakning för butik

Kameraövervakning har använts i butiker under flera år för att förebygga brott och ordningsstörningar och även kunna dela bevismaterial vid eventuell händelse.