Offert 08- 12 85 85 25
+
Vid användning av bevakningskameror bör du inte förvara det inspelade materialet längre än vad som är nödvändigt för det ändamål du har för övervakningen. Det betyder att du bör försöka hålla lagringstiden så kort som möjligt. Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendation om tre dagars lagringstid är en generell regel, men om du har specifika behov av en längre lagringstid kan detta också tillåtas.
+
Bevakning kan vanligtvis accepteras vid: upprepad stöld, återkommande skadegörelse eller omfattande felsortering som leder till betydande kostnader för föreningen.
+
Om syftet med övervakningen är att förhindra rån, butiksstöld, bedrägeri eller andra brott, så är det ett starkt skäl att tillåta övervakning. Du har dock inte tillåtelse att övervaka för något annat ändamål som inte överensstämmer med anledningen till att du påbörjade övervakningen.
+
Kostnaden för ett inbrottslarm kan variera väldigt mycket beroende på flera faktorer som exempelvis storlek på lokal, verksamhet och försäkringskrav.
Blogg
2024-02-19

En mer produktiv arbetsplats med passersystem

Med ett passersystem får ni en mer produktiv arbetsplats. Ni blir kvitt nyckelhantering och får kontroll på vilka som kommer och går.

2024-01-22

Inbrottslarm, trådbundet eller trådlöst?

Ett pålitligt inbrottslarm är en investering som fungerar som en avskräckande åtgärd och kan snabbt varna ifall obehöriga tar sig in.