Offert 08- 12 85 85 25

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

Dagens snabbt digitaliserande värld har inte bara förändrat sättet vi kommunicerar och arbetar på, utan även hur vi skyddar våra företag, butiker och hem. Att installera larm och övervakningskameror har som oftast haft till syfte att förebygga brott, men även för att kunna se tillbaka om något brott eller annan incident inträffat och då hitta bevisföring för detta. Övervakningskameror har länge agerat ”ögon på platsen” och inte sällan enbart det. I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att den traditionella kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare artificiell intelligens (AI).

Idag kan en kameraanläggning, utöver att spela in videomaterial, analysera och agera proaktivt på det som kamerorna ser. Med den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har övervakningskameror blivit smartare och mer effektiva än någonsin tidigare och kan ge oss nya insikter som inte tidigare var möjligt i ett kamerasystem.

AI kombinerat med övervakningskameror innebär att kamerorna är utrustade med avancerade algoritmer som kan analysera och tolka bild- och videomaterial i realtid. Genom att använda djupinlärning och maskininlärning kan dessa kameror identifiera mönster, objekt och beteenden med hög precision.

Men först, och kort, vad är egentligen artificiell intelligens som är så i ropet idag? Läser vi Europaparlamentets förklaring så kan AI beskrivas som en typ av maskin med förmåga att använda sig av liknande egenskaper som vi människor har, så som inlärning, planering, resonerande och kreativitet. AI ser till så att tekniska system kan börja uppfatta sin omgivning. Därtill kan sedan AI delvis själv anpassa sitt beteende genom att den dels arbetar självständigt, dels analyserar tidigare åtgärder och utfallet av dessa.

 

Så vad kan då AI göra för nytta när det kommer till kamerabevakning?

Genom att använda AI-baserad analys kan övervakningskameror upptäcka ovanliga händelser eller beteenden, som exempelvis rörelser som inte är typiska för platsen eller objekt som placeras på felaktiga platser. Detta gör det möjligt att snabbt reagera på potentiella hot eller incidenter då AI-algoritmer kan klassificera och identifiera olika typer av objekt, såsom fordon, vapen eller föremål som lämnats obevakade. Detta möjliggör för mer proaktivt där vi snabbt kan bedöma situationen och vidta lämpliga åtgärder.

Vidare kan AI i övervakningskameror känna igen och identifiera ansikten, vilket gör det möjligt att spåra och övervaka personer av intresse eller potentiella hot. Tilläggas ska dock att ansiktsigenkänning är strikt reglerat då den typen av information är så kallade biometriska uppgifter. Den typen av uppgifter ses som särskilt känsliga personuppgifter och får inte samlas in hur som helst. Mer om ansiktsigenkänning finns att läsa hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Genom att använda AI i dagens övervakningskameror får vi inte bara en mer effektiv och intelligent säkerhetslösning, utan också en ökad känsla av trygghet och säkerhet. Med förmågan att automatiskt detektera och reagera på potentiella hot kan AI-baserade övervakningskameror förhindra brott och incidenter på ett mer proaktivt sätt än vad som tidigare var möjligt. Det i sin tur kan bidra till att minska risken för brott, skador eller andra incidenter.

AI tar övervakningskameran in i framtiden av säkerhet. Genom att utnyttja kraften i AI kan vi skapa tryggare och säkrare miljöer för alla samtidigt som vi får helt nya insikter som inte bara kan verka brottsförebyggande utan även bidra till försäljningsoptimering, personalplanering och mycket annat.

Nyfiken på att höra mer om AI och kamerabevakning? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

« »

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2024-07-12

  Så väljer du rätt kamerabevakning

  Går du i tankarna att investera i kamerabevakning, eller har du en befintlig anläggning som börjat bli till åren? Här går vi igenom vad som är bra tänka på innan du gör ditt val.

  2024-04-19

  Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

  I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.