Offert 08- 12 85 85 25

Strategisk placering av övervakningskameror

Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt då placeringen avgör vilket upptagningsområden kameran kommer kunnakamerabevakning ha. På Widesec ritar vi alltid upp våra kameraanaläggningar så att det tydligt visas hur varje kamera kommer placeras och vilket område den kommer täcka. Det finns mycket att tänka på för att få en så bra och effektiv anläggning som möjligt. Vilken kamera ska användas? Vilken är bäst lämpad för miljön? Finns det ”hinder” som täcker kamerans syn så som träd, pelare, hus etc.? Det finns mycket att tänka på och nedan har vi listat några av de saker som är bra att ta hänsyn till:

 

Bästa upptagningsområde:

Att placera kamerorna vid platser där intrång är mest troligt att ske, som dörrar, fönster och andra punkter är fördelaktigt för att kunna se det faktiska händelseförloppet och personen som gör det. Kamerorna bör alltid placeras på strategiska punkter som baseras på det faktiska syftet för kameran. Det måste inte alltid vara en plats där just intrång kan ske, utan det kan även vara områden där det finns ett högt värde, känslig utrustning eller områden med hög risk för incidenter och olyckor. I många fall används kameror även för att hålla koll på antalet besökare i en butik exempelvis, och kan även ge en varning om det börjar bli långa kassaköer som i sin tur notifierar butiksarbetarna att det är dags att öppna en kassa till.

 

Utom räckhåll:

I vissa miljöer så kan kameror utsättas för sabotage. Om kamerorna sitter på en nåbar höjd är det viktigt att försöka identifiera bästa plats för att förhindra, eller åtminstone förebygga, sabotage eller skadegörelse. Med fördel placeras kameror på höga höjder men om det inte ä möjligt är det viktigt att använda vandalsäkrade kameror som kan motstå mer sabotage än en kamera utan.

 

Belysning:

Beroende på vilken typ av kamera som ska användas för installationen så är det viktigt att placera kameror på platser där ljusförhållandena är optimala. Om kameran har bra upptagning även i mörker så behöver den inte placeras vid belysta platser. Det är däremot fördelaktigt att använda belysning också för att säkerställa tydliga bilder, särskilt under nattetid. Undvik att placera kameror så att upptagningen är direkt mot en lampa, detta kan skapa silhuetter och göra det svårt att identifiera objekt samt generera falsklarm.

 

Ström och nätverk:

Kameror kan placeras på oändligt många olika platser. Det som alltid är viktigt att kontrollera är att det finns ström- och nätverksanslutning för kamerorna. Säkerställ därför alltid att det finns tillgänglig strömförsörjning för kamerorna.

 

Lagar och regler:

Om kamerornas upptagningsområde riktas mot allmänna områden där människor rör sig, områden dit allmänheten har tillträde, kräver lagen tillstånd för bevakningen. Utöver tillståndet måste det finnas skyltar som informera om övervakningen och vart ytterligare information om bevakningen finns att läsa. Läs mer om vad som gäller i vårt inlägg: Tillstånd för kamerabevakning. Vi rekommenderar även att läsa mer om vad som gäller för tillstånd för kamerabevakning hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Att noggrant planera och överväga dessa faktorer säkerställer att du får en kamerabevakning som uppfyller de behov du har, och samtidigt uppfyller lagkraven. Vi skräddarsyr alltid våra projekt ihop med våra kunder och våra erfarna tekniker har god kunskap när det kommer till att placera kameror på bäst lämpade sätt. Hur är er kameraplacering idag? Hör av dig till oss på Widesec för vidare dialog om hur vi optimerar er kameraanläggning ytterligare!

« »

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2024-07-12

  Så väljer du rätt kamerabevakning

  Går du i tankarna att investera i kamerabevakning, eller har du en befintlig anläggning som börjat bli till åren? Här går vi igenom vad som är bra tänka på innan du gör ditt val.

  2024-04-19

  Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

  I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.