Offert 08- 12 85 85 25

Har ni haft oönskat besök? Med ett inbrottslarm uppkopplat mot larmcentral förebygger ni besök från ovälkomna gäster och får snabbt en väktare på plats vid eventuell händelse.

Flera företag och privatpersoner väljer allt oftare att investera i ett inbrottslarm baserat på den trygghet och översikt som ett larm faktiskt ger.

Vi levererar inbrottslarm till företag, föreningar och privatpersoner i hela landet. Vi anser att alla förtjänar kvalitativa säkerhetslösningar och tummar aldrig på kvalitén på de produkter vi arbetar med.

Intresserad av säkerhetslösningar? Kontakta oss!
phone08-12 85 85 25

Er trygghet, vår högsta prioritet.

På Widesec hjälper vi er med rätt inbrottslarm baserat på lokal, miljö och anda premisser som påverkar var larmet bör installeras och vem eller vilka som ska ha åtkomst till det.

Vi tar fram den larmlösning som passar just er bäst, vare sig det är till kontorslokalen, lagret, bostaden eller soprummet. Detta ihop med ett tryggt samarbete med noga utvalda leverantörer och aktörer, som är kända för att tillverka anpassade och certifierade larm med rätt komponenter, får ni en säkerhetslösning som ni alltid kan lita på.

Ett inbrott kan i många fall innebära förlust av stora värden, arbeten som går förlorade och inte minst inger det en känsla av otrygghet då det i vissa fall kan det innebära fara och risk. Ett inbrottslarm fungerar som ett trygghetsskapande verktyg. Vi besöker och undersöker alltid noggrant de lokaler, fastigheter och miljöer som larmet ska installeras i. Vi går igenom krav och önskemål från er som kund och delar med oss var våra lösningsförslag för att just ert system ska ge er det ni begär. Tillsammans tar vi fram det koncept som lämpar sig bäst för er.

Faq

+
+
+
+

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.  Blogg
  2022-01-24

  Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

  För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om

  2022-01-07

  Kameraövervakning för bostadsrättsförening

  Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt