Offert 08- 12 85 85 25

En känsla av trygghet.

Med ett inbrottslarm uppkopplat mot larmcentral förebygger ni besök från ovälkomna gäster och får snabbt en väktare på plats vid eventuell händelse.  Flera företag och privatpersoner väljer allt oftare att investera i ett inbrottslarm på grund av den känsla av trygghet och översikt som ett larm faktiskt ger. Oavsett om det är kontorsutrustning, varor, känslig information eller värdefulla tillgångar så måste företag skydda sina tillgångar. Ett inbrottslarm ger omedelbart larm vid obehörig åtkomst, vilket möjliggör snabba åtgärder för att förhindra dyrbara förluster och skadegörelse.

Alla inbrottslarm ser olika ut beroende på i vilken miljö de ska sitta. För att detektera larm finns olika detektorer som alla har olika syften. Rörelsedetektorer reagerar på om något rör sig inom dess upptagningsfält. Magnetkontakter placeras vid dörrar och fönster. Om magnetens kontakt bryts (ex. av en dörr som öppnas) så aktiveras larmet. Det finns detektorer som regerar på ljud, ex. glaskross och så finns det även sensorer som kan reagera på tryck, ex. golvsensorer.

På Widesec levererar vi inbrottslarm till företag och bostadsrättsföreningar i hela landet. Vi tycker alla förtjänar kvalitativa säkerhetslösningar och tummar aldrig på kvalitén på de produkter vi arbetar med!

Undrar du över larmklasser? Läs mer nedan! 👇🏼

Intresserad av säkerhetslösningar? Kontakta oss!
phone08-12 85 85 25

Er trygghet, vår högsta prioritet.

På Widesec hjälper vi er med rätt inbrottslarm baserat på lokal, miljö, larmklass anda premisser som påverkar var och hur larmet bör installeras och vem eller vilka som ska ha åtkomst till det.

Vi tar fram den larmlösning som passar er bäst, vare sig det är till kontorslokalen, lagret, bostaden eller soprummet. Detta ihop med ett tryggt samarbete med noga utvalda leverantörer och aktörer, som är kända för att tillverka kvalitativa och certifierade larm, får ni en säkerhetslösning som ni alltid kan lita på.

 

Larmklass

Larmklasser används för att kategorisera olika säkerhetsbehov och risknivåer för olika typer av företag och verksamheter. Vilken larmklass som gäller för er baseras på vilken typ av verksamhet ni bedriver, er riskprofil samt krav från försäkringsbolaget. Larmklasserna är indelade i fyra kategorier:

Larmklass 1:

Denna klass är vanligt förekommande för bostäder, mindre kontor och verksamheter med lågt skyddsvärde. Använder oftast rörelsedetektorer för att indikera obehörig åtkomst.

Larmklass 2:

Vanligast för kontor, mindre butiker, restauranger eller mindre industrianläggning. Kräver högre installationsstandarder, inklusive skalskydd, glasdetektorer och övervakad larmöverföring. Många företag som inte har extremt höga säkerhetskrav faller inom denna klass.

 

 

 

Vi erbjuder inbrottslarm från bland annat:

Ett inbrott kan i många fall innebära förlust av stora värden, arbeten som går förlorade och inte minst inger det en känsla av otrygghet då det i vissa fall kan det innebära fara och risk. Ett inbrottslarm fungerar som ett trygghetsskapande verktyg. Vi besöker och undersöker alltid noggrant de lokaler, fastigheter och miljöer som larmet ska installeras i. Vi går igenom krav och önskemål från er som kund och delar med oss var våra lösningsförslag för att just ert system ska uppfylla era behov, och inte vara en “one-size-fits-all” lösning. Tillsammans tar vi fram det koncept som lämpar sig bäst för er.

 

 

 

 

 

Larmklass 3:

Under larmklass 3 hittar vi verksamheter med högt skyddsvärde, som smyckesbutiker, juvelerare, apotek eller platser som lagrar känslig information. Även vissa industrier, som vapenlagring, kan kräva denna nivå av säkerhet. Ytterligare säkerhetsåtgärder i inbrottslarmet inkluderar sabotageskydd och övervakning av inre utrymmen.

Larmklass 4:

Den högsta larmklassen som gäller för företag med mycket högt skyddsvärde, som datacenter, forskningslaboratorier, finansiella institutioner och andra anläggningar som har mycket känslig information eller värdefulla tillgångar. Inkluderar alla krav från tidigare klasser samt högsta nivå av sabotageskydd.

Faq

+
Vi är en märkesoberoende leverantör som arbetar med flertalet olika leverantörer som vi vet har kvalitativa och pålitliga produkter. Några av de leverantör vi arbetar med idag är Ksenia och RCO.
+
Ett inbrottslarm består av en centralenhet, siren och diverse inbrottspreventiva detektorer som magnetkontakt, rörelsedetektor och glaskrossdetektor. Beroende på vart larmet ska installeras så kan uppsättningen variera i omfattning.
+
Ett inbrottslarm ökar din trygghet och motverkar inbrott. Det verkar avskräckande och kan därmed förebygga ovälkomna besök. När larmet exempelvis upptäcker en rörelse eller ett ljud så skickar det en signal att något sker. Oftast skickas detta till den larmcentral som larmet är kopplat mot.
+
Kostnaden för ett inbrottslarm kan variera väldigt mycket beroende på grund av många anledningar som till exempel, antal entréer, storlek på lokal & krav från försäkringsbolag. På Widesec har vi mångårig erfarenhet av inbrottslarm och ser till att du får den lösning som uppfyller just dina behov.

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2024-04-19

  Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

  I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

  2024-03-11

  Strategisk placering av övervakningskameror

  Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.