Offert 08- 12 85 85 25

Vare sig ni äger eller hyr era kontorslokaler så är det som förvaras här oftast värdefullt och en förlust av det kan påverka hela verksamheten.

Det är även viktigt att de anställda känner sig trygga på arbetet oavsett tid på dygnet. På Widesec jobbar vi med installation av inbrottslarm, kameraövervakning, dörrautomatik och passersystem till kontorslokaler. En lättillgänglig och säker lokal är något som uppskattas av både kunder och besökare.

Då det handlar om er säkerhet så är det era krav som ska vara vägledande i den lösning som installeras. På Widesec agerar vi bollplank med hjälp av vår mångåriga erfarenhet och tar tillsammans med er fram den säkerhetslösning som passar er bäst.

laptop
Intresserad av säkerhetslösningar? Kontakta oss!
phone08-12 85 85 25

Faq

+
Det beror på syfte och användningsområde. Ta hjälp av oss på Widesec för stöd och vägledning.
+
Kameraövervakning på arbetsplatser som är otillgängliga för allmänheten och endast tillgängliga för anställda kräver inget tillstånd utan måste följa vissa regler. I sådana fall måste övervakningen ha ett "berättigat syfte". Kameraövervakning syftar med andra ord till att förebygga olyckor eller förebygga brott.
+
Kostnaden för ett inbrottslarm kan variera väldigt mycket beroende på flera faktorer som exempelvis storlek på lokal, verksamhet och försäkringskrav.
+
Vi är en märkesoberoende leverantör men exempel på system vi levererar är Teletec neo, Nox och RCO.

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2023-04-02

  AI-baserade lösningar för förbättrad kameraövervakning

  Har du någonsin funderat på hur artificiell intelligens kan förbättra säkerheten och övervakningen i din vardag?

  2023-04-11

  Hur passersystem kan förändra säkerheten i ditt företag!

  Företagssäkerhet är av yttersta vikt i dagens osäkra värld. Skapa enkelt en säker miljö och skydda mot obehörig åtkomst till känsliga områden.