Offert 08- 12 85 85 25
2023-09-16

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

LÄS MER
2023-06-14

Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.

LÄS MER
2023-04-02

AI-baserade lösningar för förbättrad kameraövervakning

Har du någonsin funderat på hur artificiell intelligens kan förbättra säkerheten och övervakningen i din vardag?

LÄS MER
2023-04-11

Hur passersystem kan förändra säkerheten i ditt företag!

Företagssäkerhet är av yttersta vikt i dagens osäkra värld. Skapa enkelt en säker miljö och skydda mot obehörig åtkomst till känsliga områden.

LÄS MER
2023-03-29

Olika typer av passersystem (biometriska, Cad-baserade och Nad Keypad-system)

I dagens värld är säkerheten en viktig fråga. I takt med teknikens utveckling blir passersystem allt viktigare för att skydda företag från cyberhot och fysiska stölder.

LÄS MER
2023-02-27

Fördelarna med dörrautomatisering för moderna företag 

Automatisering är ett av de viktigaste och mest användbara verktygen som kan användas för att förbättra effektiviteten och säkerheten och samtidigt minska kostnaderna.

LÄS MER
2023-02-16

Får bostadsrättföreningar sätta upp kameror?

Får bostadsrättföreningar sätta upp kameror? Enligt lagen är det tillåtet för bostadsrättsföreningar att använda kameror om det finns särskilda skäl som motiverar det.

LÄS MER
2023-02-15

Skydda ditt hem med ett inbrottslarm Stockholm

Säkerheten i ditt hem är av största vikt, särskilt i vår huvudstad Stockholm.

LÄS MER
2023-01-25

Kameraövervakning Stockholm: Håll ditt företag säkert

Kameraövervakning i Stockholm är en viktig aspekt för att säkerställa säkerhet och säkerhet för hem, kontor och företag.

LÄS MER
2023-01-15

Installera passersystem

Få kontroll på vilka som kan tillträda era lokaler och bli kvitt nycklar som hamnat på villovägar. Ett passersystem är ett tekniskt system med elektroniska lås.

LÄS MER
2022-11-10

Kameraövervakning soprum

En problematisk fråga för många bostadsrättsföreningar idag är ordningen och hanteringen i deras gemensamma soprum.

LÄS MER
2022-11-06

Skyltning kameraövervakning

Vad gäller egentligen vid skyltning för kameraövervakning?

LÄS MER
2022-09-18

Passersystem för kontor

Få total kontroll över kontorets tillgänglighet och bli kvitt den traditionella nyckeln med hjälp av ett passersystem.

LÄS MER
2022-08-31

Kameraövervakning för butik

Kameraövervakning har använts i butiker under flera år för att förebygga brott och ordningsstörningar och även kunna dela bevismaterial vid eventuell händelse.

LÄS MER
2022-04-30

Varför inbrottslarm?

Under 2021 anmäldes över 72 000 inbrottsstölder. Oavsett vad er fastighet används till, om det är dagligen eller mer sällan, kan ett inbrottslarm förebygga besök från obehöriga.

LÄS MER
2022-01-24

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om

LÄS MER
2022-01-07

Kameraövervakning för bostadsrättsförening (BRF)

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt

LÄS MER
2021-12-16

Dags för ett passersystem?

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna och som ger, bland annat företag och bostadsrättsföreningar (brf), kontroll över

LÄS MER
2021-11-21

Butiker får ut mer än bara säkerhet med hjälp av kameraövervakning

Kameraövervakning i butik har länge haft som syfte att övervaka lokaler för att sedan kunna bidra med bevismaterial ifall någon

LÄS MER
2021-11-10

Bostadsrättsförening med bekymmer med soprum?

En problematisk fråga för en bostadsrättsförening (brf) är inte sällan ordningen och hanteringen i deras gemensamma soprum. Felsorteringar och sopor som

LÄS MER
2021-11-04

Kameraövervakning som ger nya affärsmöjligheter

Kameraövervakning blir allt mer smartare i takt med digitaliseringen. Vi kan, utöver att se tillbaka på inspelat material, analyser och

LÄS MER
2021-09-19

Passersystem. Vad innebär det?

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna. Detta system ersätter den fysiska nyckeln där ni får access

LÄS MER
2021-09-19

Kameraövervakning. Vad innebär det?

Kameraövervakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Det

LÄS MER
2021-09-07

Kameraövervakning utomhus, vad gäller?

Ett vanligt förekommande användningsområde för kameraövervakning är exempelvis övervakning av bostäder, butiker, offentliga platser och i företagslokaler och kontor. Oftast

LÄS MER
2021-08-23

Vad ska er skylt för kameraövervakning innehålla?

När kameror sätts upp för kameraövervakning måste det förtydligas med en skylt eller flera. Oftast uppstår det en del frågor

LÄS MER
2021-05-26

Fördelarna med ett passersystem

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna. Istället för fysiska nycklar, där låsbyten krävs om någon skulle

LÄS MER
2021-05-06

Vad får vi göra med materialet från vår kamerabevakning?

Kamerabevakning är idag ett populärt hjälpmedel för att övervaka bland annat fastigheter och marker. Syftet ser olika ut men som

LÄS MER
2021-04-26

Tillstånd för kamerabevakning. Hur går det till?

För att få bedriva kamerabevakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har tidigare pratat

LÄS MER
2021-04-19

Vanliga frågor om tillstånd för kamerabevakning

Kamerabevakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Syftet

LÄS MER
2021-02-17

Installation av säkerhetslösningar. Hur går det till? Del 3 av 3

Del 3. Utbildning och uppföljning Vi går in i den sista, men också den längsta fasen av vår installation av säkerhetslösningar.

LÄS MER
2021-02-11

Installation av säkerhetslösningar. Hur går det till? Del 2 av 3

Del 2. Planering och installation I första delen, Platsbesök och offert, gick vi igenom hur det går till i den

LÄS MER
2021-02-03

Installation av säkerhetslösningar. Hur går det till? Del 1 av 3

Går ni i tankarna om att införskaffa någon typ av säkerhetslösning men känner att tiden inte riktigt räcker till? Eller

LÄS MER
2021-01-27

Inbrott i vinds- och källarförråd ökar

Under 2020 ökade antalet inbrottsstölder i Sverige med 8%. De senaste åren har bostadsinbrott inte ökat i någon större utsträckning, trots pandemi

LÄS MER
2021-01-14

Nya restriktioner. Så underlättar kameror för dig som handlare.

Vi går in i det nya året med en fortsatt pågående pandemi runtom i hela världen. Nya restriktioner och rekommendationer

LÄS MER
2020-11-23

Fördelarna med kameraövervakning

Kameraövervakning har använts i flera år och utvecklingen går ständigt framåt. Både företag och privatpersoner har idag möjlighet att övervaka

LÄS MER
2020-11-16

Vad innebär säkerhetslösningar och varför ska vi investera i dem?

Går ni i tankarna att börja övervaka era egendomar? Eller behöver ni bli kvitt nyckelhanteringen och skapa säkra passager? Oftast

LÄS MER
2020-10-19

Den utmanande aktören inom säkerhetslösningar

Widesec är den utmanande aktören inom säkerhetslösningar där innovation och nytänk kombineras med erfarenhet. Uppstarten av Widesec grundas i upptäckten

LÄS MER