Offert 08- 12 85 85 25
2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

LÄS MER
2024-03-11

Strategisk placering av övervakningskameror

Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.

LÄS MER
2024-02-19

En mer produktiv arbetsplats med passersystem

Med ett passersystem får ni en mer produktiv arbetsplats. Ni blir kvitt nyckelhantering och får kontroll på vilka som kommer och går.

LÄS MER
2024-01-22

Inbrottslarm, trådbundet eller trådlöst?

Ett pålitligt inbrottslarm är en investering som fungerar som en avskräckande åtgärd och kan snabbt varna ifall obehöriga tar sig in.

LÄS MER
2024-01-08

Kameraövervakning utomhus

Det finns flera användningsområden för kameraövervakning och ibland behöver områden utomhus övervakas.

LÄS MER
2024-01-02

Säkra dörrautomatiker

Dörrautomatiker används i både kommersiella och privata miljöer för att öppna och stänga dörrar automatiskt och ger en god bekvämlighet och säkerhet.

LÄS MER
2023-12-27

Tillstånd för kamerabevakning

Allt fler går i tankarna att införskaffa kameror och i och med det står många inför en rad frågor när det gäller regler och tillstånd.

LÄS MER
2023-12-18

Säker i jul

Julen står för dörren. Företag ska förbereda sig inför det nya året och i hemmen är det mycket som står på agendan.

LÄS MER
2023-12-13

Smart kameraövervakning

I takt med ständiga teknologiska framsteg har kameraövervakningen utvecklats långt bortom de traditionella bildinspelningarna.

LÄS MER
2023-12-05

Allt om inbrottslarm för företag

Att säkerställa trygghet och säkerhet för anställda och besökare är högt prioriterat för alla företag, oavsett storlek eller verksamhetsområde.

LÄS MER
2023-11-27

Passersystem för bostadsrättsförening (brf)

Bostadsrättsföreningar strävar ständigt efter en trygg och säker boendemiljön för sina medlemmar.

LÄS MER
2023-11-20

Dörrautomatik, funktioner och fördelar

Dörrautomatik är en teknologi som används för att öppna och stänga dörrar automatiskt vilket innebär att det erbjuder en mängd fördelar både i kommersiella och privata miljöer.

LÄS MER
2023-11-13

Skylt kameraövervakning

Att investera i kameraövervakning är ett effektivt sätt att öka säkerheten och minska risken för oönskade händelser. För att följa lagar och respektera den personliga integriteten krävs det korrekt skyltning.

LÄS MER
2023-11-06

Inbrottslarm för kontor

Syftet med inbrottslarm är att dels fungera som en avskräckande åtgärd, men även snabbt detektera och varna för obehörig åtkomst till kontoret. Ett larm är inte bara ett skydd för era kontorslokaler, utan även något som värnar om medarbetarnas säkerhet.

LÄS MER
2023-10-30

Kameraövervakning i miljörum

Sopor och felsorteringar i miljörum kan bli en kännbar utmaning för många bostadsrättsföreningar (brf). Detta inte bara stör den dagliga driften utan kan även leda till onödiga kostnader.

LÄS MER
2023-09-16

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

LÄS MER
2023-06-14

Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.

LÄS MER
2023-04-02

AI-baserade lösningar för förbättrad kameraövervakning

Har du någonsin funderat på hur artificiell intelligens kan förbättra säkerheten och övervakningen i din vardag?

LÄS MER
2023-04-11

Hur passersystem kan förändra säkerheten i ditt företag!

Företagssäkerhet är av yttersta vikt i dagens osäkra värld. Skapa enkelt en säker miljö och skydda mot obehörig åtkomst till känsliga områden.

LÄS MER
2023-03-29

Olika typer av passersystem (biometriska, Cad-baserade och Nad Keypad-system)

I dagens värld är säkerheten en viktig fråga. I takt med teknikens utveckling blir passersystem allt viktigare för att skydda företag från cyberhot och fysiska stölder.

LÄS MER
2023-02-27

Fördelarna med dörrautomatisering för moderna företag 

Automatisering är ett av de viktigaste och mest användbara verktygen som kan användas för att förbättra effektiviteten och säkerheten och samtidigt minska kostnaderna.

LÄS MER
2023-02-16

Får bostadsrättföreningar sätta upp kameror?

Får bostadsrättföreningar sätta upp kameror? Enligt lagen är det tillåtet för bostadsrättsföreningar att använda kameror om det finns särskilda skäl som motiverar det.

LÄS MER
2023-02-15

Skydda ditt hem med ett inbrottslarm Stockholm

Säkerheten i ditt hem är av största vikt, särskilt i vår huvudstad Stockholm.

LÄS MER
2023-01-25

Kameraövervakning Stockholm: Håll ditt företag säkert

Kameraövervakning i Stockholm är en viktig aspekt för att säkerställa säkerhet och säkerhet för hem, kontor och företag.

LÄS MER
2023-01-15

Installera passersystem

Få kontroll på vilka som kan tillträda era lokaler och bli kvitt nycklar som hamnat på villovägar. Ett passersystem är ett tekniskt system med elektroniska lås.

LÄS MER
2022-11-10

Kameraövervakning soprum

En problematisk fråga för många bostadsrättsföreningar idag är ordningen och hanteringen i deras gemensamma soprum.

LÄS MER
2022-11-06

Skyltning kameraövervakning

Vad gäller egentligen vid skyltning för kameraövervakning?

LÄS MER
2022-09-18

Passersystem för kontor

Få total kontroll över kontorets tillgänglighet och bli kvitt den traditionella nyckeln med hjälp av ett passersystem.

LÄS MER
2022-08-31

Kameraövervakning för butik

Kameraövervakning har använts i butiker under flera år för att förebygga brott och ordningsstörningar och även kunna dela bevismaterial vid eventuell händelse.

LÄS MER
2022-04-30

Varför inbrottslarm?

Under 2021 anmäldes över 72 000 inbrottsstölder. Oavsett vad er fastighet används till, om det är dagligen eller mer sällan, kan ett inbrottslarm förebygga besök från obehöriga.

LÄS MER
2022-01-24

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om

LÄS MER
2022-01-07

Kameraövervakning för bostadsrättsförening (BRF)

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt

LÄS MER
2021-12-16

Dags för ett passersystem?

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna och som ger, bland annat företag och bostadsrättsföreningar (brf), kontroll över

LÄS MER
2021-11-21

Butiker får ut mer än bara säkerhet med hjälp av kameraövervakning

Kameraövervakning i butik har länge haft som syfte att övervaka lokaler för att sedan kunna bidra med bevismaterial ifall någon

LÄS MER
2021-11-10

Bostadsrättsförening med bekymmer med soprum?

En problematisk fråga för en bostadsrättsförening (brf) är inte sällan ordningen och hanteringen i deras gemensamma soprum. Felsorteringar och sopor som

LÄS MER
2021-11-04

Kameraövervakning som ger nya affärsmöjligheter

Kameraövervakning blir allt mer smartare i takt med digitaliseringen. Vi kan, utöver att se tillbaka på inspelat material, analyser och

LÄS MER
2021-09-19

Passersystem. Vad innebär det?

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna. Detta system ersätter den fysiska nyckeln där ni får access

LÄS MER
2021-09-19

Kameraövervakning. Vad innebär det?

Kameraövervakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Det

LÄS MER
2021-09-07

Kameraövervakning utomhus, vad gäller?

Ett vanligt förekommande användningsområde för kameraövervakning är exempelvis övervakning av bostäder, butiker, offentliga platser och i företagslokaler och kontor. Oftast

LÄS MER
2021-08-23

Vad ska er skylt för kameraövervakning innehålla?

När kameror sätts upp för kameraövervakning måste det förtydligas med en skylt eller flera. Oftast uppstår det en del frågor

LÄS MER
2021-05-26

Fördelarna med ett passersystem

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna. Istället för fysiska nycklar, där låsbyten krävs om någon skulle

LÄS MER
2021-05-06

Vad får vi göra med materialet från vår kamerabevakning?

Kamerabevakning är idag ett populärt hjälpmedel för att övervaka bland annat fastigheter och marker. Syftet ser olika ut men som

LÄS MER
2021-04-26

Tillstånd för kamerabevakning. Hur går det till?

För att få bedriva kamerabevakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har tidigare pratat

LÄS MER
2021-04-19

Vanliga frågor om tillstånd för kamerabevakning

Kamerabevakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Syftet

LÄS MER
2021-02-17

Installation av säkerhetslösningar. Hur går det till? Del 3 av 3

Del 3. Utbildning och uppföljning Vi går in i den sista, men också den längsta fasen av vår installation av säkerhetslösningar.

LÄS MER
2021-02-11

Installation av säkerhetslösningar. Hur går det till? Del 2 av 3

Del 2. Planering och installation I första delen, Platsbesök och offert, gick vi igenom hur det går till i den

LÄS MER
2021-02-03

Installation av säkerhetslösningar. Hur går det till? Del 1 av 3

Går ni i tankarna om att införskaffa någon typ av säkerhetslösning men känner att tiden inte riktigt räcker till? Eller

LÄS MER
2021-01-27

Inbrott i vinds- och källarförråd ökar

Under 2020 ökade antalet inbrottsstölder i Sverige med 8%. De senaste åren har bostadsinbrott inte ökat i någon större utsträckning, trots pandemi

LÄS MER
2021-01-14

Nya restriktioner. Så underlättar kameror för dig som handlare.

Vi går in i det nya året med en fortsatt pågående pandemi runtom i hela världen. Nya restriktioner och rekommendationer

LÄS MER
2020-11-23

Fördelarna med kameraövervakning

Kameraövervakning har använts i flera år och utvecklingen går ständigt framåt. Både företag och privatpersoner har idag möjlighet att övervaka

LÄS MER
2020-11-16

Vad innebär säkerhetslösningar och varför ska vi investera i dem?

Går ni i tankarna att börja övervaka era egendomar? Eller behöver ni bli kvitt nyckelhanteringen och skapa säkra passager? Oftast

LÄS MER
2020-10-19

Den utmanande aktören inom säkerhetslösningar

Widesec är den utmanande aktören inom säkerhetslösningar där innovation och nytänk kombineras med erfarenhet. Uppstarten av Widesec grundas i upptäckten

LÄS MER