Offert 08- 12 85 85 25

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler för att skydda medlemmarnas integritet och säkerställa laglig användning av övervakningssystemet.

Nedan är några vanliga regler som kan gälla:

 1. Personuppgiftslagen (PUL) / Dataskyddsförordningen (GDPR):
  Personuppgiftslagen (i Sverige) eller Dataskyddsförordningen (i EU) är centrala lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter, inklusive insamling och hantering av övervakningsbilder som kan vara personuppgifter. Bostadsrättsföreningar måste se till att de följer kraven för att samla in och behandla personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Detta inkluderar att informera medlemmarna om vilka uppgifter som samlas in, varför de samlas in och hur de kommer att användas.
 2. Kameraövervakningslagen:
  I Sverige regleras kameraövervakning av lagen om kameraövervakning (kameraövervakningslagen), som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Lagen syftar till att skydda den personliga integriteten och säkerställa att kameraövervakning används på ett lagligt och korrekt sätt. Läs mer om lagen här.
 3. Integritetsskydd:
  Medlemmarnas integritet är en viktig faktor att beakta vid installation av kameraövervakning. Det är viktigt att placera kamerorna på platser där de inte kränker medlemmarnas rätt till privatliv. Det kan innebära att undvika övervakning av privata områden såsom medlemmarnas lägenheter eller balkonger. Det är också viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur övervakningsbilderna hanteras och vem som har tillgång till dem för att undvika missbruk och integritetsintrång.
 4. Informationsplikt:
  Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att informera sina medlemmar om att kameraövervakning används och hur den kommer att användas. Detta kan inkludera att sätta upp skyltar som indikerar att området övervakas av kameror samt att tillhandahålla skriftlig information om syftet med övervakningen och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

  Läs mer om vad en skylt ska innehålla i vårt tidigare blogginlägg här.

« »

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2023-09-16

  Vad betyder larmklass?

  Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

  2023-06-14

  Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

  Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.