Offert 08- 12 85 85 25

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet. Dessa standarder dikteras ofta av försäkringsbolagen beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom. Verksamheter med högre skyddsvärde kräver oftast en högre larmklass, men det är alltid rekommenderat att även företag utan krav på larmklass har ett inbrottslarm installerat, kopplat till en larmcentral.

Vilka larmklasser finns?

Larmklasserna är indelade i fyra olika grupper, kända som Larmklass 1, 2, 3 och 4, där 1 är den lägsta nivån och 4 den högsta.

 • Larmklass 1:

  Denna klass är generellt avsedd för bostäder och verksamheter med lågt skyddsvärde. Larm i denna klass använder oftast rörelsedetektorer för att indikera om någon har kommit in i den larmade lokalen.

 • Larmklass 2:

  Detta är den vanligaste formen av larmklass för företag. Här ställs det högre krav på hur installationen är utformad. Förutom rörelsedetektorer kan krav inkludera skalskydd, glasdetektorer och uppkoppling samt övervakad larmöverföring mot en larmcentral. Kraven varierar beroende på lokalt layout och utformning.

 • Larmklass 3:

  Denna klass används för företag med högt skyddsvärde, som exempelvis platser med vapenförvaring. Förutom kraven i larmklass 2 ska anläggningen i larmklass 3 ha ytterligare säkerhetsåtgärder, inklusive sabotageskydd på manöverpaneler och övertäckningsskydd för rörelsedetektorer. I denna klass övervakas inte bara byggnadens skal, utan även alla inre utrymmen (utom toaletter och utrymmen mindre än fyra kvadratmeter).

 • Larmklass 4:

  Detta är den högsta larmklassen och används för företag med mycket högt skyddsvärde, till exempel datahallar. Larmklass 4 innefattar alla krav från tidigare klasser och inkluderar även högsta nivå av sabotageskydd och vibrationsdetektorer som ger larm om någonting flyttas i lokalen.

Det är viktigt att notera att larmklassade inbrottslarm vanligtvis bara kan installeras av godkända och certifierade anläggningsföretag. Utöver installationen kan företag som Widesec även hjälpa er med att förstå era behov av larmklass och hur ni uppfyller försäkringens krav för larmklass.

« »

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2024-04-19

  Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

  I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

  2024-03-11

  Strategisk placering av övervakningskameror

  Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.