Offert 08- 12 85 85 25

Har er bostadsrättsförening utmaningar med inbrott i förrådsutrymmen eller problem med nedskräpning i soprummen?

Allt fler föreningar använder sig idag av olika säkerhetslösningar, som exempelvis kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem. Installationer som dessa behöver inte bli dyra historier eftersom systemen är skalbara vilket innebär att ni kan installera några enstaka kameror initialt för att sedan utöka systemet successivt genom att exempelvis koppla på fler kameror, eller varför inte ett inbrottslarm eller passersystem.

Ett säkerhetssystem ge många fördelar för en BRF genom att öka säkerheten, minska risken för brott, förbättra fastighetens värde och ge en ökad känsla av trygghet för invånarna. På Widesec har vi har hjälpt flertalet BRFer med deras säkerhet och övervakning. Oönskade besök i trappuppgång eller förråd, nedskräpning i soprum och cyklar som stjäls är tyvärr inga ovanliga företeelser hos landets alla bostadsrättsföreningar. Med bra säkerhetslösningar får ni god uppsikt över alla utrymmen inom föreningen så att ni kan förebygga sådana händelser. Brottsförebyggande arbete kan se olika ut. Kameror kan verka avskräckande för tjuven, men det garanterar inget. Genom att komplettera övervakningen med ett passersystem som bara låter behöriga tillträda lokalerna får ni ytterligare kontroll på era lokaler samt att ni kan optimera bland annat bokningen av tvättstugan.

Varför installera säkerhetssystem i just er BRF? Läs nedan!

Dags att säkra upp er BRF? Slå oss en signal idag!
phone08-12 85 85 25
move

Vad kostar kameraövervakning för en BRF?

Kostnaden för installation och drift av en kameraövervakningsanläggning varierar beroende på antalet kameror, lagring, fabrikat med mera. Fördelen, tack vare dagens teknik, är att det alltid går att utöka systemen när så önskas. På så sätt kan ni utöka anläggningen successivt istället för att ta på er en för stor kostnad med en gång.

license

Vad är viktigt att tänka på innan installation av kameraövervakning?

Innan du installerar kameraövervakning är det en god idé att kontrollera gällande lagar och förordningar, bedöma olika typer av övervakningssystem och välja ett system som bäst uppfyller dina behov. Du bör också bestämma var du ska placera kamerorna så att du kan fånga all den data du behöver.

finder

Vad är fördelarna med ett säkerhetssystem?

1. Minskad brottslighet: Ett säkerhetssystem kan hjälpa till att minska risken för brott som inbrott och skadegörelse.

2. Ökad trygghet: Invånarna i BRF:en kommer att känna sig mer trygga och säkra tack vare närvaron av ett säkerhetssystem.

3. Möjlighet till övervakning: Med ett säkerhetssystem kan man övervaka fastigheten och området runtomkring, vilket ger möjlighet att identifiera misstänkt aktivitet och snabbt åtgärda eventuella problem.

4. Lägre försäkringspremier: Försäkringsbolag kan erbjuda lägre premieavgifter på grund av det minskade risk för brott och skador.

5. Ökad fastighetsvärde: Ett säkerhetssystem kan öka värdet på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster.

Lock

Får en bostadsrättsförening sätta upp kameror?

Det enkla svaret på frågan är Ja, ni får sätta upp kameror men det krävs att det finns starka skäl som kan motivera beslutet. Innan kamerabevakning införs bör föreningen genomföra en undersökning och se till att alla boende är informerade om det. Det är värt att notera att kameror som riktar sig mot bostadsinnehavares privata bostäder inte är tillåtna. Däremot får ni övervaka gemensamma utrymmen så som soprum, förråd och tvättstuga om det finns belägg för det. Det är ni som förening som själva ansvarar för att kameraövervakningen inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR.

presentation

Trygghet för alla.

Ett bra lås är inte alltid den rätta lösningen för att hålla tjuven borta. Genom att utöka säkerheten med kameror, inbrottslarm och/eller passersystem kan ni försvåra tillslagen för tjuven ytterligare. Nedan presenteras siffror från Brottsförebygganderådet som redogör för händelser rapporterade under 2020.

4,433 inbrott i lägenheter
20,157 inbrott i källare och vind
9,607 elcyklar stals

license

Förenkla nyttjandet av föreningens gemensamma ytor.

Dagens passersystem kan integreras med informationstavlor. Dessa kan i sin tur verka som bokningstavlor där användaren, med sin elektroniska nyckel, kan boka tider som exempelvis tvättid, gym eller bastu. Har ni ett fungerande passersystem idag, eller önskar ni införskaffa ett? Vi hjälper er med både uppgradering och installation av ert passersystem.

Faq

+
Bostadsrättsföreningar behöver aldrig ansöka om tillstånd för att bevaka men ansvarar själva för att deras kamerabevakning är laglig.
+
Ett passersystem ökar säkerheten och förenklar användning och hantering. Ett passersystem kan även användas i bokningssyfte för tillexempel tvättstuga eller gemensamhetslokal.
+
Det finns flera fördelar med att installera ett säkerhetssystem i en BRF (Bostadsrättsförening): Minskad brottslighet, Ökad trygghet, Möjlighet till övervakning, Lägre försäkringspremier, Ökad fastighetsvärde. Sammanfattningsvis kan ett säkerhetssystem ge många fördelar för en BRF genom att öka säkerheten, minska risken för brott, förbättra fastighetens värde och ge en ökad känsla av trygghet för invånarna.
+
Bevakning kan vanligtvis accepteras vid: upprepad stöld, återkommande skadegörelse eller omfattande felsortering som leder till betydande kostnader för föreningen.

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2024-04-19

  Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

  I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

  2024-03-11

  Strategisk placering av övervakningskameror

  Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.