Offert 08- 12 85 85 25

När kameror sätts upp för kameraövervakning hos företag eller bostadsrättsförening måste det förtydligas med en skylt, eller flera. Oftast uppstår det en del frågor angående vad som måste finnas med på skylten och i detta inlägg förklarar vi vad som ska finnas med på de skyltar som informerar om er kameraövervakning.

I samband ändringarna som genomfördes 2020 gällande skyltning av kameraövervakning rekommenderar nu Integritetsskyddsmyndigheten att de som bevakas informeras på två olika sätt. Först ska den bevakade uppmärksammas av en varningsskylt med den viktigaste informationen. Förut räckte det med en länk till en hemsida för att hänvisa till all obligatorisk information. Nu måste, utöver en länk till en hemsida, den obligatoriska informationen finnas tillgänglig även på ett icke digitalt sätt på platsen för övervakningen. Det kan exempelvis vara via ett telefonnummer, på en affisch eller monitor i anslutning till platsen.

Utöver upplysning angående var informationsinhämtning görs behöver skylten även informera om bland annat detta:

 • Information om lagringstid. Om materialet som samlas in i samband med kameraövervakningen lagras längre än sju dagar måste detta anges på skyltarna.
 • Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga.
 • Information om eventuellt ljudupptagning.
 • Upplysning om att de som bevakas har rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
 • Uppgifter till vart den bevakade kan vända sig för att erhålla mer information.

 

Utöver skyltens information bör de bevakade även kunna hämta ovan nämnda och följande uppgifter från något annat forum:

 • Ändamålet för kameraövervakningen.
 • Mottagare som ska/kan ta del av materialet
 • Vilka rättigheter de bevakade har, exempelvis rätten att begära radering av deras uppgifter eller registerutdrag.
 • Upplysa om att de bevakade kan klaga på övervakningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Om material kommer överföras till tredje land.
 • Om ni enligt lag är skyldiga att utföra kameraövervakning.

 

Vi på Widesec har hjälpt flertalet företag och bostadsrättsföreningar med skylt gällande deras kameraövervakning.

Källor:
https://sakerhetsbranschen.se/informera-om-kamerabevakning/
https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/informera-om-kamerabevakning/

« »
Blogg
2023-09-16

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

2023-06-14

Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.