Offert 08- 12 85 85 25

Dörrautomatik, funktioner och fördelar

Dörrautomatik är en teknologi som används för att öppna och stänga dörrar automatiskt vilket innebär att det erbjuder en mängd fördelar både i kommersiella och privata miljöer. Det finns olika typer av dörrautomatiksystem men det gemensamma målet att göra det enklare för människor att passera genom dörrar och passager.

Dörrautomatik är särskilt användbart för att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet, som rullstolsanvändare eller personer med barnvagnar. Valet av dörrautomatik beror på olika faktorer som exempelvis platsens krav, trafikvolym, tillgängligt utrymme och säkerhetsbehov. Oavsett typ av dörrautomatik är syftet att göra dörröppningen enkel, smidig och säker för användarna.

 

Några olika varianter av dörrautomatik är

 

Skjutdörrar:

Dessa dörrar är vanligt förekommande i kommersiella byggnader och köpcentrum. Skjutdörrar är effektiva när det finns begränsat utrymme och är särskilt användbara för högtrafikerade områden.

Svängdörrar:

Svängdörrar roterar runt en axel för att möjliggöra passage. Denna typ av dörrar är vanliga i entréer till butiker och offentliga byggnader. Svängdörrar bidrar också till att bevara inomhusklimatet.

Teleskopdörrar:

Teleskopdörrar består av flera sektioner som glider in i varandra när de öppnas. De är användbara i situationer där det finns begränsat utrymme för en vanlig skjutdörr.

Automatiska svängdörrar:

Dessa är runda eller halvcirkelformade dörrar som roterar för att möjliggöra passage. De är vanliga i stora entréer och skapar en elegant och effektiv ingång.

Rörelsestyrda dörrar:

Rörelsestyrda dörrar öppnas när de detekterar en person som närmar sig. De används ofta i kontorsbyggnader, butiker och andra platser där det finns en konstant ström av människor.

Branddörrautomatik:

Dessa dörrar är utformade för att uppfylla brandsäkerhetskrav. De stängs automatiskt vid detektering av rök eller brand och hjälper till att begränsa brandens spridning.

 

Fördelar med dörrautomatik

 

Energieffektivitet:

Genom att minska risken för att dörrar står öppna längre än nödvändigt bidrar dörrautomatik till ökad energieffektivitet. Det i sin tur kan leda till minskade uppvärmnings- eller kylkostnader, särskilt i stora byggnader med många entréer. Dörrautomatik är särskilt viktigt i klimatstyrda områden, som affärslokaler eller sjukhus, där det är viktigt att bevara inomhusklimatet.

Säkerhet:

Dörrautomatik kan utrustas med utrustas med olika säkerhetsfunktioner, som exempelvis sensorer, som upptäcker hinder och stoppar dörren från att stängas om någon eller något är i vägen. Detta bidrar i sin tur till att undvika olyckor och minskar risken för att personer eller föremål kläms eller fastnar i dörröppningen.

Hygien:

I områden där hög hygienstandard är viktigt, som sjukhus eller laboratorier, är dörrautomatik att föredra eftersom användarna inte behöver röra dörrhandtaget för att passera genom dörrar och passager. Det i sin tur minskar risken för smittspridning.

Smidiga passager:

I områden där genomströmningen av människor är hög, som exempelvis shoppingcenter, underlättar dörrautomatik genom att skapa smidiga passager utan att användarna behöver öppna eller stänga dörrarna manuellt.

 

Dörrautomatik kan också integreras med passersystem för att göra öppning av dörrar än enklare. Widesec har bred kompetens inom dörrautomatiksområdet, kontakta oss så kan vi berätta mer!

« »

Kontakta oss idag.
Vi hör av oss inom 24h.

  Blogg
  2024-02-19

  En mer produktiv arbetsplats med passersystem

  Med ett passersystem får ni en mer produktiv arbetsplats. Ni blir kvitt nyckelhantering och får kontroll på vilka som kommer och går.

  2024-01-22

  Inbrottslarm, trådbundet eller trådlöst?

  Ett pålitligt inbrottslarm är en investering som fungerar som en avskräckande åtgärd och kan snabbt varna ifall obehöriga tar sig in.