Offert 08- 12 85 85 25

Del 3. Utbildning och uppföljning

Vi går in i den sista, men också den längsta fasen av vår installation av säkerhetslösningar. Utbildningen är ett moment som utförs i samband med färdig installation, men uppföljningen pågår så länge lösningen är installerad och i bruk. Det är inte alltid nödvändigt med en utbildning, fråga din leverantör vad som gäller för den aktuella lösningen.

Utbildningen varierar mellan de olika lösningar. Du som kund bör se till att du får en noga genomgång i hur systemet fungerar, att du har rätt inloggningsuppgifter och du bör ihop med leverantören sätta riktlinjer för vem som ska administrera vad. Vill ni alltid kunna fråga leverantören om hjälp eller vill ni ha full kontroll själva?

En bra säkerhetsleverantör ser inte bara till att ni får den utbildning som behövs, den följer även upp några veckor eller månader in i användandet. Det behöver inte handla om något besök på plats, utan ett kort telefonsamtal för att stämma av allt är oftast det enda som behövs. En bra leverantör välkomnar också alltid dig som kund att höra av dig om det skulle vara några frågor eller funderingar.

Alla avtal och lösningar ser olika ut. Ibland kan service och underhåll ingå och ibland tillkommer det som en extra kostnad. Oavsett upplägg bör du som kund vara noga med att service och underhåll utförs om leverantören lovat sådant. En bra säkerhetsleverantör planerar upp det arbetet utan att du som kund behöver tänka på något.

När lösningen är i bruk är det bra om ni som kund är vaksam på att allt fungerar som det ska. Var inte rädd för att kontakta leverantören om något inte uppfyller era önskemål och behov.

Det är bra om ni tidigt är uppmärksam på er säkerhetsleverantör. Hur noga planerat är arbetet? Får ni tillräckliga svar på era frågor och känner ni er, efter installationen, fortfarande prioriterade av er leverantör? Ta med frågor som dessa redan i offertfasen, om leverantören gett ett ovanligt billigt pris, vad kan då komma att ingå efter att installationen är slutförd?

En bra säkerhetslösning ska inte ta någon tid från er som kund. Den ska verka i bakgrunden och se till att ni känner er säkra och trygga. Var därför noga med att inte se projektet som ”klart” när den väl är installerad. Det är då nyttjandetiden börjar och det är då era behov ska tillgodoses. Installationen är bara en liten del i det stora hela. Väl en leverantör som ni känner förtroende till och var noga med att ni får en hård- och mjukvara som är av god kvalité.

Vi på Widesec anpassar alltid våra installationer och lösningar efter varje enskild kund. Det finns ingen standard som passar alla då det kan bli ett överflöd eller underskott av särskilda funktioner. Har ni en befintlig säkerhetslösning på plats idag, eller önskar ni installera en ny? Vi hjälper er med en lösning som är anpassade efter era behov och önskemål.

« »
Blogg
2024-07-12

Så väljer du rätt kamerabevakning

Går du i tankarna att investera i kamerabevakning, eller har du en befintlig anläggning som börjat bli till åren? Här går vi igenom vad som är bra tänka på innan du gör ditt val.

2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.