Offert 08- 12 85 85 25

Del 2. Planering och installation

I första delen, Platsbesök och offert, gick vi igenom hur det går till i den initiala fasen i ett installationsprojekt av säkerhetslösningar. Efter att offerten signerats av samtliga parter går installationsprojektet in i nästa fas, planering och installation. Ni som kund har nu godkänt det lösningsförslag som er säkerhetsleverantör presenterat och det har blivit dags för installation.

I första fasen krävdes det lite tid och engagemang från dig som kund för att säkerhetsleverantören skulle kunna presentera ett lösningsförslag. Ni hade ett eller flera platsbesök och säkerligen några avstämningar över telefon eller mail. I denna fas kan ni nu luta er tillbaka och endast agera support om säkerhetsleverantören har frågor om exempelvis nycklar till egendomen.

Säkerhetsleverantören börjar med att planera projektet utifrån det presenterade lösningsförslaget och överenskommelsen med kunden gällande när det är aktuellt med installation. Beroende på projektets omfattning bokas tider och resurser upp på några dagar eller flera veckor. Material beställs och extraresurser, som exempelvis liftar, bokas.

När säkerhetsleverantören planerat installationen kommer du som kund att erbjudas en genomgång. Det är värdefullt att ta del av detta, även om offerten godkänts. Dels får ni en överblick över det planerade arbetet men även en chans att ge input, ställa frågor och meddela eventuella ändringar.

Nu har vi en godkänd projektplan och datum för installation är bokat. Inför installationsstart är det bra om du som kund förberett med nycklar som leverantören kan använda under installationen. Säkerhetsleverantören utför det planerade arbetet, hårdvaran monteras och mjukvaran konfigureras. Vissa projekt går på några timmar, medan vissa tar flera dagar och veckor. Säkerhetsleverantören är skyldig att informera dig som kund i god tid om eventuella förseningar, och på samma sätt bör du som kund informera om händelser som eventuellt kan försena installationen.

När säkerhetslösningarna är installerade och i burk ska ni som kund erhålla en genomgång och utbildning i hur ni använder den nya lösningen. En bra säkerhetsleverantör har kontinuerliga uppföljningar, både under och efter installationen. Efter slutförd installation är det dags för det sista steget, som egentligen inte har något slut.  Utbildning och uppföljning, där uppföljning löper under hela nyttjandetiden av produkter och tjänster i form av underhåll och service.

« »
Blogg
2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

2024-03-11

Strategisk placering av övervakningskameror

Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.