Offert 08- 12 85 85 25

Går ni i tankarna om att införskaffa någon typ av säkerhetslösning men känner att tiden inte riktigt räcker till? Eller står ni kanske frågande gällande vad ni faktiskt behöver? Oavsett vad det är för typ av säkerhetslösning, om det är kameraövervakning, inbrottslarm eller passersystem, så är processen ganska lik.

Vi kommer i tre delar gå igenom hur installationen av säkerhetslösningar går till. Hur ser processen ut? Vad krävs från er som kund? Hur tidskrävande är det? Vad kan ni förvänta er från leverantören? Det och mycket annat kommer vi att gå igenom för att ge er en tydligare inblick och kunskap om processen i att installera säkerhetslösningar.

I del 1 kommer vi gå igenom initieringen av installationen går till. Från det att första kontakt tagits, tills det är dags för platsbesök och genomgång av offert.

I del 2 förklarar vi hur själva planeringen och installationen går till. Material ska beställas, ritningar ska göras och installationsdatum ska bokas.

I den sista delen, del 3, är det dags för utbildning samt uppföljning. Säkerhetsleverantörens leverans är inte över så snart installationen är färdig, det är nu det börjar.

Del 1. Platsbesök och offert

Hur en första kontakt initieras mellan kund och säkerhetsleverantör kan se olika ut. Kunden har ett behov som säkerhetsleverantören kan tillgodose. Det första steget är ett platsbesök där säkerhetsleverantörer kommer ut till kunden och den egendom där en eller flera säkerhetslösningar behövs.

I samband med platsbesöket diskuteras kundens nuvarande utmaningar, hur behovet uppstått samt vilka förväntningar kunden har på sin säkerhetslösning. En behov- och riskanalys görs alltid, oavsett installationens omfattning. En kunnig säkerhetsleverantör ger redan i detta läge tips och råd till kunden över vad som kan tänkas passa dem. De båda parter ser gemensamt över egendomen och diskuterar vad som behövs, och vart.

Efter platsbesöket är det viktigt att säkerhetsleverantören erhåller korrekta ritningar över egendomen. Dessa ritningar blir grunden för den offert som kunden erhåller inom kort. Säkerhetsleverantören tar fram ett prisförslag med de bäst lämpade produkterna, baserat på vad som diskuterats vid platsbesöket och ritningarna som erhållits.

Offerprocessen är idag en mycket effektiv process som oftast sker digitalt vilket möjliggör för snabbare beslutsvägar. Ni som kund kan i lugn och ro se över offerten, det behöver inte längre ske ihop fysiskt. Ni kan enkelt återkoppla på det ni erhållit och få en uppdaterad offert inom några minuter.

Efter att offerten signerats av samtliga parter går installationsprojektet in i nästa fas, planering och installation.

Är ni i behov av nya säkerhetslösningar, eller är de befintliga bristfälliga? Hör av er till oss så hjälper vi er till en 

« »
Blogg
2023-09-16

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

2023-06-14

Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.