Offert 08- 12 85 85 25

Under 2020 ökade antalet inbrottsstölder i Sverige med 8%. De senaste åren har bostadsinbrott inte ökat i någon större utsträckning, trots pandemi och hemarbete för flera under fjolåret. Nu syns dock en ökad trend av inbrott i framförallt vinds- och källarförråd. Under 2020 ökade denna typ av inbrott med nästan 30%.

Det finns många tips och råd för att verka brottsförebyggande. En aktiv Grannsamverkan, användning av certifierade lås på dörrar och fönster och timers på lamporna för att signalera att någon är hemma är bara ett urval av alla tips och råd. För att minimera risken ytterligare kan en investering av ett inbrottslarm vara värt att se över.

Ett inbrottslarm har flera fördelar. Bland annat kan det:

  • Uppmärksamma och varna för pågående inbrott i god tid till både användare och larmcentral.
  • Göra grannar, boenden och förbipasserande uppmärksamma på att något inte står rätt till.
  • Begränsa skada på fastighet och förlust av föremål då inbrottstjuvens tid begränsas avsevärt.

Utöver ökning av inbrott i vinds- och källarförråd, har det under 2020 registrerat över 6000 inbrott i villa och fritidshus och nästan 3000 i kontorslokaler. Oavsett vad er fastighet används till, om det är dagligen eller mer sällan, kan ett inbrottslarm förebygga besök från obehöriga.

På Widesec ser vi till att ni får en lösning som lämpar sig för ändamålet. Vi kombinerar ofta inbrottslarm med kameraövervakning så att du som användare och ägare kan ha full kontroll över din egendom. Vill du veta mer? Hör av dig till oss idag!

« »
Blogg
2023-09-16

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

2023-06-14

Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.