Offert 08- 12 85 85 25

När kameror sätts upp för kameraövervakning måste det förtydligas med en skylt eller flera. Oftast uppstår det en del frågor angående vad som måste finnas med på skylten och under 2020 kom det nya riktlinjer kring vad som gäller för detta. Vi kommer i detta inlägg reda ut vad som ska finnas med på de skyltar som informerar om er kameraövervakning.

Tidigare räckte det med ganska begränsad information på en skylt för kameraövervakning. I och med ändringarna 2020 rekommenderar nu Integritetsskyddsmyndigheten att de som bevakas informeras på två olika sätt. Först ska den bevakade uppmärksammas av en varningsskylt med den viktigaste informationen. Förut räckte det med en länk till en hemsida för att hänvisa till all obligatorisk information. Nu måste, utöver en länk till en hemsida, den obligatoriska informationen finnas tillgänglig även på ett icke digitalt sätt på platsen för övervakningen. Det kan exempelvis vara via ett telefonnummer, på en affisch eller monitor i anslutning till platsen.

Utöver upplysning angående var informationsinhämtning görs behöver skylten även informera om bland annat detta:

 • Information om lagringstid. Om materialet som samlas in i samband med kameraövervakningen lagras längre än sju dagar måste detta anges på skyltarna.
 • Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga.
 • Information om eventuellt ljudupptagning.
 • Upplysning om att de som bevakas har rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
 • Uppgifter till vart den bevakade kan vända sig för att erhålla mer information.

Utöver skyltens information bör de bevakade även kunna hämta ovan nämnda och följande uppgifter från något annat forum:

 • Ändamålet för kameraövervakningen.
 • Mottagare som ska/kan ta del av materialet.
 • Vilka rättigheter de bevakade har, exempelvis rätten att begära radering av deras uppgifter eller registerutdrag.
 • Upplysa om att de bevakade kan klaga på övervakningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Om material kommer överföras till tredje land.
 • Om ni enligt lag är skyldiga att utföra kameraövervakning.
Källor:
https://sakerhetsbranschen.se/informera-om-kamerabevakning/
https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/informera-om-kamerabevakning/
« »
Blogg
2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

2024-03-11

Strategisk placering av övervakningskameror

Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.