Offert 08- 12 85 85 25

För att få bedriva kamerabevakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har tidigare pratat om detta i tidigare inlägg, ni kan läsa mer om det här.

Men vad gäller då vid ansökan om tillstånd? Hur går man till väga och vad gäller efter att tillståndet är utfärdat? Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som utfärdar tillstånd för kamerabevakning. För att ansöka fylls en blankett i, ni hittar den här. När ansökan inkommit kommer Integritetsskyddsmyndigheten att göra en bedömning över hur intresset för bevakning ser ut i jämförelse men den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Vem måste söka tillstånd för kamerabevakning?

Kamerabevakningslagen är en kompletterande lagstiftning som gäller för de som använder sig av kamerabevakning. Lagen ställer krav på exempelvis tystnadsplikt vad gäller det inspelade materialet. I de fall som kamerabevakning utförs på begäran av en myndighet eller någon som utför en uppgift av allmänt intresse på en plats dit även allmänheten har tillträde, krävs tillstånd.

Viktigt att komma ihåg är dock att även om ni inte behöver tillstånd för er kamerabevakning är det viktigt att följa dataskyddsförordningen, kamerabevakningslagen eller annan dataskyddsreglering. Vad skillnaden mellan dessa är? Läs mer här!

Vi har fått ett tillstånd, får vi flytta runt kamerorna i efterhand?

Efter att ni fått ett utfärdat tillstånd om kamerabevakning kan inga kameror flyttas till en annan plats utan att det godkänns av Integritetsskyddsmyndigheten. Det är därför viktigt att ha en klar plan innan kameror installeras och tillstånd utfärdas.

Är ni osäkra på hur ni bäst placerar era kameror för god bevakning? På Widesec har vi mångårig erfarenhet av kamerabevakning för flera olika ändamål. Kontakta oss idag så hjälper vi er på vägen!

« »
Blogg
2024-07-12

Så väljer du rätt kamerabevakning

Går du i tankarna att investera i kamerabevakning, eller har du en befintlig anläggning som börjat bli till åren? Här går vi igenom vad som är bra tänka på innan du gör ditt val.

2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.