Den utmanande aktören inom säkerhetslösningar

offert

Widesec är den utmanande aktören inom säkerhetslösningar där innovation och nytänk kombineras med erfarenhet. Uppstarten av Widesec grundas i upptäckten av avsaknad kundvård inom branschen. Nya produkter och system utvecklas ständigt och alla aktörer vill vara först med det nya samtidigt som kvalitet och hållbarhet är högsta prioritet. Mitt i denna ständiga förändring matas kunderna med information om ”det senaste” och ”bästa för just deras verksamhet” och inte sällan glöms de bort så snart de köpt in det senaste. Syftet på Widesec är att alltid sätta kunden i högsta prioritet, vare sig det är den äldsta eller senaste kunden.

Marcus och Tobias har länge varit verksamma i branschen med erfarenhet inom sälj, projektering, installation och service. Kunskaperna de bär på i kombination med ett stort driv och nytänk har lett till att Widesec helhjärtat fokuserar på kundvård genom hela livscykeln med kunden.

tillstånd kameraövervakning
Widesec

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om detta i tidigare inlägg, ni

bostadsrattsforening
Widesec

Kameraövervakning för bostadsrättsförening

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt fler föreningar har de senaste