loader image
Offert 08- 12 85 85 25

Widesec är den utmanande aktören inom säkerhetslösningar där innovation och nytänk kombineras med erfarenhet. Uppstarten av Widesec grundas i upptäckten av avsaknad kundvård inom branschen. Nya produkter och system utvecklas ständigt och alla aktörer vill vara först med det nya samtidigt som kvalitet och hållbarhet är högsta prioritet. Mitt i denna ständiga förändring matas kunderna med information om ”det senaste” och ”bästa för just deras verksamhet” och inte sällan glöms de bort så snart de köpt in det senaste. Syftet på Widesec är att alltid sätta kunden i högsta prioritet, vare sig det är den äldsta eller senaste kunden.

Marcus och Tobias har länge varit verksamma i branschen med erfarenhet inom sälj, projektering, installation och service. Kunskaperna de bär på i kombination med ett stort driv och nytänk har lett till att Widesec helhjärtat fokuserar på kundvård genom hela livscykeln med kunden.

»
Blogg
2022-09-18

Passersystem för kontor

Få total kontroll över kontorets tillgänglighet och bli kvitt den traditionella nyckeln med hjälp av ett passersystem.

2022-08-31

Kameraövervakning för butik

Kameraövervakning har använts i butiker under flera år för att förebygga brott och ordningsstörningar och även kunna dela bevismaterial vid eventuell händelse.