Bostadsrättsförening med bekymmer med soprum?

soprum

En problematisk fråga för en bostadsrättsförening är inte sällan ordningen och hanteringen i deras gemensamma soprum. Felsorteringar och sopor som inte är tillåtna generera stora kostnader och därför installeras allt fler kameror i hopp om att få bukt med den kostsamma problematiken.

Överväger ni att installera kameror i arbetet med att få ordning och reda i ert soprum? På Widesec har vi hjälpt flera bostadsrättsföreningar med övervakning i deras olika gemensamma utrymmen, däribland soprum. Många undrar ofta vad som gäller för denna typ av kameraövervakning och lagen säger att övervakning av utrymmen som allmänheten inte har tillträde till, inte kräver något tillstånd. Det innebär att ni som bostadsrättsförening inte behöver söka tillstånd för er övervakning.

Viktigt att tänka på är att noga och tydligt informera samtliga boenden om att beslut tagits om att skaffa kameraövervakning. Därefter är det noga att det finns tydlig information om att man övervakar och varför man gör det. Detta kan göras med hjälp av skyltar och i de fall som all information inte kan täckas på skylten är det viktigt att det finns fler källor att söka informationen genom, exempelvis en hemsida.

Övervakning får endast ske om ändamålet väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Det är viktigt att detta ändamål dokumenteras. Inspelningsmaterialet får inte mot några omständigheter spridas på exempelvis sociala medier. Precis som att övervakning endast få ske om ändamålet är tyngre än individens intresse att inte övervakas så får endast det inspelade materialet användas för det bestämda ändamålet.

Behöver ni hjälp med att få bukt på soprumsproblemen? Kontakta oss idag!

tillstånd kameraövervakning
Widesec

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om detta i tidigare inlägg, ni

bostadsrattsforening
Widesec

Kameraövervakning för bostadsrättsförening

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt fler föreningar har de senaste