Offert 08- 12 85 85 25

Kameraövervakning i butik har länge haft som syfte att övervaka lokaler för att sedan kunna bidra med bevismaterial ifall någon händelse inträffat, till exempel snatteri. Detta har lett till att många butiker idag sitter med en relativt billig lösning som inte fyller någon funktion förrän något tråkigt skett som kräver bevisning.

Tekniken i dagens kameror blir allt mer smartare. Vi närmar oss Black Friday och den stora julhandeln varpå flödet av butiksbesökare ökar. Hur optimerar ni som butiksägare er försäljning och produktplacering sett till besöksflödet idag? Går ni på känsla och erfarenhet eller jobbar ni med avancerade kameraanalyser som ger er tydliga bilder på hur era besökare rör sig?

Med hjälp av de funktioner som erbjuds med i dagens kameror kan vi idag göra mycket mer än bara titta på bevismaterial. Kameror kan bland annat:

  • Göra sofistikerade analyser som bland annat kan hjälpa er värdera rörelsemönstren i butiken.
  • Hjälpa butiker att planera för produktplacering som baseras på vart kunderna rör sig i butiken.
  • Ge butikschefer en tydlig översikt över besöksflödet och därmed möjlighet att planera bemanningen utefter det faktiska behovet.

På Widesec har vi hjälpt flertalet butiker med deras kameraövervakning. Vi lång erfarenhet av hur butiker på bästa sätt kan ta hjälp av kameraövervakning för att generera nya affärsmöjligheter och optimera bemanningen. Kontakta oss idag!

« »
Blogg
2024-02-19

En mer produktiv arbetsplats med passersystem

Med ett passersystem får ni en mer produktiv arbetsplats. Ni blir kvitt nyckelhantering och får kontroll på vilka som kommer och går.

2024-01-22

Inbrottslarm, trådbundet eller trådlöst?

Ett pålitligt inbrottslarm är en investering som fungerar som en avskräckande åtgärd och kan snabbt varna ifall obehöriga tar sig in.