Offert 08- 12 85 85 25

Kameraövervakning i butik har länge haft som syfte att övervaka lokaler för att sedan kunna bidra med bevismaterial ifall någon händelse inträffat, till exempel snatteri. Detta har lett till att många butiker idag sitter med en relativt billig lösning som inte fyller någon funktion förrän något tråkigt skett som kräver bevisning.

Tekniken i dagens kameror blir allt mer smartare. Vi närmar oss Black Friday och den stora julhandeln varpå flödet av butiksbesökare ökar. Hur optimerar ni som butiksägare er försäljning och produktplacering sett till besöksflödet idag? Går ni på känsla och erfarenhet eller jobbar ni med avancerade kameraanalyser som ger er tydliga bilder på hur era besökare rör sig?

Med hjälp av de funktioner som erbjuds med i dagens kameror kan vi idag göra mycket mer än bara titta på bevismaterial. Kameror kan bland annat:

  • Göra sofistikerade analyser som bland annat kan hjälpa er värdera rörelsemönstren i butiken.
  • Hjälpa butiker att planera för produktplacering som baseras på vart kunderna rör sig i butiken.
  • Ge butikschefer en tydlig översikt över besöksflödet och därmed möjlighet att planera bemanningen utefter det faktiska behovet.

På Widesec har vi hjälpt flertalet butiker med deras kameraövervakning. Vi lång erfarenhet av hur butiker på bästa sätt kan ta hjälp av kameraövervakning för att generera nya affärsmöjligheter och optimera bemanningen. Kontakta oss idag!

« »
Blogg
2023-03-29

Olika typer av passersystem (biometriska, Cad-baserade och Nad Keypad-system)

I dagens värld är säkerheten en viktig fråga. I takt med teknikens utveckling blir passersystem allt viktigare för att skydda företag från cyberhot och fysiska stölder.

2023-02-27

Fördelarna med dörrautomatisering för moderna företag 

Automatisering är ett av de viktigaste och mest användbara verktygen som kan användas för att förbättra effektiviteten och säkerheten och samtidigt minska kostnaderna.