Dags för ett passersystem?

a66-porttelefoni-passersystem-sv-vi

Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna och som ger, bland annat företag och bostadsrättsföreningar, kontroll över passager in och ut ur deras lokaler.

Istället för fysiska nycklar, där låsbyten krävs om någon skulle tappas bort, får ni med ett passersystem access till era lokaler med hjälp av brickor/taggar som enkelt kan spärras om de skulle hamna på villovägar. Ett passersystem ser till att de dörrar som ska hållas låsta, förblir låsta och vice versa. För att kunna ha kontroll över vilka som rör sig i lokalerna, och för att säkerställa att obehöriga inte tar sig in, är ett passersystem en smart och prisvärd lösning.

Istället för att dela ut nycklar okontrollerat, som enkelt kan kopieras och delas vidare, får ni med ett passersystem total kontroll över tillträdesmöjligheterna till era fastigheter. Ni kan styra vem som ska ha tillträde och vid vilken tidpunkt. Mjukvaran till dessa system uppdateras ständigt och idag finns det flera olika lösningar där möjligheterna är många. Tack vare skalbarheten kan ni välja att börja med ert passersystem i en småskalig lösning för att sedan utöka när det så krävs.

Några av de främsta fördelarna med att installera ett passersystem är att ni:

  • Blir kvitt dyra låsbyten som krävs om fysiska nycklar tappats bort eller försvunnit.
  • Tar kontrollen över tillträdesmöjligheterna till era lokaler. Ni kan styra vem som ska ha tillträde, och under vilka tider samt se vilka som rört sig in och ut ur era lokaler under dagen eller längre bakåt i tiden.
  • Enkelt kan spärra brickor/taggar direkt via systemet.
  • Kan börja i liten skala och utöka systemet när behov uppkommer tack vare skalbarheten i ett passersystem.

De olika lösningarna för passersystem är många. På Widesec samarbetar vi med några av de mest uppskattade leverantörerna på marknaden. Har ni ett system idag som är något utdaterat? Eller går ni i tankarna att införskaffa ett? Oavsett vilken situation ni befinner er i kan Widesec hjälpa er med installation eller uppdatering. Vi ser till att ni får en lösning som matchar era behov, kontakta oss idag!

tillstånd kameraövervakning
Widesec

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om detta i tidigare inlägg, ni

bostadsrattsforening
Widesec

Kameraövervakning för bostadsrättsförening

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt fler föreningar har de senaste