loader image
Offert 08- 12 85 85 25

Kameraövervakning blir allt mer smartare i takt med digitaliseringen. Vi kan, utöver att se tillbaka på inspelat material, analyser och ta ut data från det som kamerorna spelat in. Med hjälp av de funktioner som erbjuds med kameraövervakning idag kan vi göra mer sofistikerade analyser som bland annat kan hjälpa oss hantera flödet av människor, evaluera rörelsemönstren och planera för både produktplacering och personalbemanning.

Butiker har i flera år anpassat sin produktplacering baserat på olika faktorer, bland annat hur vi som människor agerar och rör oss i butikerna. Man har försökt titta på olika rörelsemönstren. Med hjälp av kameror kan vi nu få ytterligare helikopterperspektiv. Vi kan få fram så kallade ”heat maps” som visar områden där kunder rör sig mest och därmed placera de produkter som vi önskar fronta på de platser där flest personer ser det.

Med en väl optimerad kameralösning kan ni vinna flera kostnadsbesparingar.  En viktig aspekt att ha i åtanke när ni vill investera i er kameraövervakning är att försäkra sig om att leverantören vet vad denne gör. För att kunna dra nytta av kamerornas alla möjligheter är det viktigt med korrekt placering av kamerorna och där är en dialog viktig mellan er som kund och leverantören.

På Widesec har vi lång erfarenhet av hur man på bästa sätt kan ta hjälp av kameraövervakning för att generera nya affärsmöjligheter. Kontakta oss idag för vidare diskussion om hur ni kan optimera just er verksamhet.

« »
Blogg
2022-09-18

Passersystem för kontor

Få total kontroll över kontorets tillgänglighet och bli kvitt den traditionella nyckeln med hjälp av ett passersystem.

2022-08-31

Kameraövervakning för butik

Kameraövervakning har använts i butiker under flera år för att förebygga brott och ordningsstörningar och även kunna dela bevismaterial vid eventuell händelse.