Offert 08- 12 85 85 25

Kameraövervakning blir allt mer smartare i takt med digitaliseringen. Vi kan, utöver att se tillbaka på inspelat material, analyser och ta ut data från det som kamerorna spelat in. Med hjälp av de funktioner som erbjuds med kameraövervakning idag kan vi göra mer sofistikerade analyser som bland annat kan hjälpa oss hantera flödet av människor, evaluera rörelsemönstren och planera för både produktplacering och personalbemanning.

Butiker har i flera år anpassat sin produktplacering baserat på olika faktorer, bland annat hur vi som människor agerar och rör oss i butikerna. Man har försökt titta på olika rörelsemönstren. Med hjälp av kameror kan vi nu få ytterligare helikopterperspektiv. Vi kan få fram så kallade ”heat maps” som visar områden där kunder rör sig mest och därmed placera de produkter som vi önskar fronta på de platser där flest personer ser det.

Med en väl optimerad kameralösning kan ni vinna flera kostnadsbesparingar.  En viktig aspekt att ha i åtanke när ni vill investera i er kameraövervakning är att försäkra sig om att leverantören vet vad denne gör. För att kunna dra nytta av kamerornas alla möjligheter är det viktigt med korrekt placering av kamerorna och där är en dialog viktig mellan er som kund och leverantören.

På Widesec har vi lång erfarenhet av hur man på bästa sätt kan ta hjälp av kameraövervakning för att generera nya affärsmöjligheter. Kontakta oss idag för vidare diskussion om hur ni kan optimera just er verksamhet.

« »
Blogg
2023-03-29

Olika typer av passersystem (biometriska, Cad-baserade och Nad Keypad-system)

I dagens värld är säkerheten en viktig fråga. I takt med teknikens utveckling blir passersystem allt viktigare för att skydda företag från cyberhot och fysiska stölder.

2023-02-27

Fördelarna med dörrautomatisering för moderna företag 

Automatisering är ett av de viktigaste och mest användbara verktygen som kan användas för att förbättra effektiviteten och säkerheten och samtidigt minska kostnaderna.