Kameraövervakning som ger nya affärsmöjligheter

kameraövervakning

Kameraövervakning blir allt mer smartare i takt med digitaliseringen. Vi kan, utöver att se tillbaka på inspelat material, analyser och ta ut data från det som kamerorna spelat in. Med hjälp av de funktioner som erbjuds med kameraövervakning idag kan vi göra mer sofistikerade analyser som bland annat kan hjälpa oss hantera flödet av människor, evaluera rörelsemönstren och planera för både produktplacering och personalbemanning.

Butiker har i flera år anpassat sin produktplacering baserat på olika faktorer, bland annat hur vi som människor agerar och rör oss i butikerna. Man har försökt titta på olika rörelsemönstren. Med hjälp av kameror kan vi nu få ytterligare helikopterperspektiv. Vi kan få fram så kallade ”heat maps” som visar områden där kunder rör sig mest och därmed placera de produkter som vi önskar fronta på de platser där flest personer ser det.

Med en väl optimerad kameralösning kan ni vinna flera kostnadsbesparingar.  En viktig aspekt att ha i åtanke när ni vill investera i er kameraövervakning är att försäkra sig om att leverantören vet vad denne gör. För att kunna dra nytta av kamerornas alla möjligheter är det viktigt med korrekt placering av kamerorna och där är en dialog viktig mellan er som kund och leverantören.

På Widesec har vi lång erfarenhet av hur man på bästa sätt kan ta hjälp av kameraövervakning för att generera nya affärsmöjligheter. Kontakta oss idag för vidare diskussion om hur ni kan optimera just er verksamhet.

tillstånd kameraövervakning
Widesec

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om detta i tidigare inlägg, ni

bostadsrattsforening
Widesec

Kameraövervakning för bostadsrättsförening

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt fler föreningar har de senaste