Vanliga frågor om tillstånd för kamerabevakning

kamerabevakning

Kamerabevakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Syftet med att använda sig av kamerabevakning kan bland annat vara att öka känslan av trygghet och förebygga brott då det kan verka avskräckande och det inspelade materialet kan främja brottsuppklaring. Är det fritt fram att […]